B.Sc. Staff

  • Smiley face
   Smiley face
   Dr. Dhimantkumar V. Bhensdadia
   Dr.Shailesh Thakrar
   I.C. Principal
   I.C. Vice Principal
  • Smiley face
   Smiley face
   Prof. Brinda Trivedi
   Prof. Digant Dhamat
   H.O.D. Physics
   Lechurer Physics
  • Smiley face
   Smiley face
   Dr Piyush Dholariya
   Ms. Pooja Bhatti
   H.O.D. Chemistry
   Lechurer Chemistry
  • Smiley face
   Smiley face
   Prof. Parul Vasoliya
   Prof. Krupali Dave
   H.O.D. Microbiology
   Lechurer Microbiology
  • Smiley face
   Smiley face
   Prof. Dhaval Padaliya
   Prof. Ajay Nadiyapara
   H.O.D. Maths
   Lechurer Maths
  • Smiley face
   Smiley face
   Prof. Kajal Pandit
   Prof. Jyoti Kidi
   Lechurer Chemistry
   Lechurer Physics
  • Smiley face
   Smiley face
   Prof. Rashmi Khakhariya
   Prof. Sonali Borker
   Lechurer Microbiology
   Lechurer Chemistry

B.Ed. Staff

 • Haresh N. Vaghela
  I.C.Principal
 • Payal J. Patel
  Science Lecturer
 • Divyakant N. Patel
  Maths Lecturer
 • Yasumati T. Patel
  English Lecturer
 • Jagdish K. Bhandari
  Commerce Lecturer
 • Pagmesh R. Chaudhari
  Gujarati Lecturer
 • Dinesh R. Garchar
  Geo. Lecturer
 • Sobhana K. Kanani
  Sanskrit Lecturer